ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການແນະນໍາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຂອງ D-fabric, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.