ຂ່າວ

D-fabric ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Wuyi ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2015.

2015-02-01

ພວກ​ເຮົາ​ມີສາມາດບັນລຸeda cooperative ຂໍ້ຕົກລົງ with Wuyi University on 24thJan.,2015.


ມະຫາວິທະຍາໄລ Wuyi ຈະສ້າງພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການຜະລິດແລະສະຖານີເຮັດວຽກ